Rơ le kiếng omron (Rờle Omron) gồm có các chủng loại 8 chân dẹp nhỏ, 14 chân dẹp nhỏ, 8 chân dẹp lớn, 14 chân dẹp lớn, 8 chân tròn, 11 chân tròn với dòng (tải thuần trở) 5A và 10A, gồm có loại có đèn và không đèn.

36
error: Bơm Áp Lực: 0977.666.881
Phone
Phone